logotip-escola

PROJECTE EDUCATIU


La nostra escola es defineix com a centre de caràcter laic per a la formació, l’ensenyament i la difusió de la cultura des d’una perspectiva global per tal de què els infants adquireixin els hàbits, la formació i la cultura que els permetin posar els pilars, ja des de molt petits, perquè el dia de demà puguin formar part activa de la societat i amb la seva col·laboració, millorar-la.


Volem una escola bressol on els nens i nenes a més de formar-se intel·lectualment i socialment, siguin feliços, on les famílies es trobin acollides i sentin l’escola com a seva. El nostre desig és que tots els qui formem l’escola: alumnes, pares i mares, personal docent i de serveis, ens sentim com a part fonamental i imprescindible d’aquesta. L’escola la fem entre tots i totes.


La llengua vehicular, ambiental i d’ensenyament de l’escola és la llengua catalana. Per l’acollida dels infants no catalano-parlants seguim un programa d’immersió adequat a cada infant.


Pensem que és important introduir des de ben petits la llengua anglesa, és per això que oferim als nostres infants la possibilitat del seu aprenentatge a través del projecte Baby English de Cambridge School.


Ens definim com una escola activa que fomenta el tracte individualitzat i personalitzat dels nens i nenes. Volem que els infants siguin protagonistes principals en el seu procés d’aprenentatge tot emprant una actitud curiosa, crítica i investigadora i respectant alhora la diversitat de ritmes evolutius.


Fomentem la interacció amb els companys i companyes i amb els adults, sense fomentar la competitivitat, amb la intenció d’afavorir la socialització de l’infant.


Ja des de les més tendres edats treballem el pluralisme i els valors democràtics ja que pensem que l’escola té la responsabilitat de formar els seus alumnes, per petits que siguin, en el marc d’un conjunt d’actituds, valors i normes. L’escola ha d’estimular en l’alumne els valors d’una societat democràtica: Solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, esperit crític i responsabilitat.


Ens regim pel principi de coeducació entenent-la com un intent d’educar per a la igualtat, sense cap mena de discriminació per raó, sexe, raça, religió...


El nostre model de gestió institucional preconitza una gestió participativa i democràtica tot potenciant un règim participatiu en la gestió de l’escola en què educadors, famílies i personal no docent hi intervinguin d’acord amb allò que els permet la legislació vigent.


Des de l’escola es fa un treball en xarxa amb diferents actors del territori. Així doncs estem en contacte constant amb l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb Serveis Socials, el CDIAP, l’EAP i altres serveis municipals. També estem en permanent contacte amb els demés centres educatius i ocasionalment, i si alguna família ho necessita, amb el CREDA, l’ONCE i la DGAIA.

historia-escola

Història de l'Escola

metodologia

Metodologia

calendari-escolar

Calendari

english

Baby English

menus-dinars

Menús Menjador

horari-escolar

Horari Escolar