logotip-escola

METODOLOGIA


Per afavorir el gran potencial creatiu que cada infant té per naturalesa se li presentarà un entorn ric en estímuls. L’espai ha de respondre a les necessitats individuals de cada nen o nena. Els infants no han de seguir patrons creats pels adults, sinó que cada nen o nena ha de poder aprendre al seu ritme seguint els seus propis interessos.


Per afavorir l’aprenentatge treballem amb ambients on l’infant manipula, experimenta i descobreix, on aprèn al seu ritme i s’enriqueix amb l’intercanvi i la cooperació amb altres infants.


Els ambients que es treballen van canviant al llarg del curs, a través d’aquest treball l’infant descobrirà els diferents llenguatges, al seu ritme, segons els seus interessos de manera individual i també col·lectiva esdevenint el protagonista del seu aprenentatge.


En proporcionar a l’infant un entorn segur i confortable on troba les eines necessàries per dur a terme el seu aprenentatge es fomenta la millora de l’èxit escolar i educatiu que influirà decisivament al nen o nena al llarg de la seva vida.


Valorem cada petit avenç per així afavorir l’autoestima de l’infant tot ajudant-lo a crear una imatge positiva de sí mateix tot afavorint la seva socialització.


L’aprenentatge que fa cada infant ha de respectar el seu ritme evolutiu, alhora que s’ha de potenciar en cada nen i nena una actitud curiosa, crítica i investigadora.


Els nostres infants en esdevenir protagonistes principals de l’aprenentatge mantindran una participació activa en tot moment ja que tot el projecte educatiu gira a l’entorn dels seus interessos tant personals com col·lectius.

historia-escola

Història de l'Escola

projecte-educatiu

Projecte Educatiu

calendari-escolar

Calendari

english

Baby English

menus-dinars

Menús Menjador

horari-escolar

Horari Escolar