logotip-escola


MATRÍCULA CURS 2019/2020


A partir del 10 de juny


Matí de les 8 h a les 12 h


Tarda de les 15 h a les 17 hDocumentació


Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal


Fotocòpia de la tarjeta sanitària de l'alumne/a


6 Fotos mida carnet de l'alumne/a


Fotocòpia del llibre de família (pàgina dels pares i pàgina de l'alumne/a)


Número de compte domiciliació bancària
Per a més informació


Telèfon: 938674376


Email: escolapascual@telefonica.net


calendari-escolar

Calendari

english

Baby English

menus-dinars

Menús Menjador

horari-escolar

Horari Escolar